Dolfijngroep: zorg voor (hoog)begaafde kinderen

Op onze school is er een dolfijngroep. We hebben gekozen voor deze benaming omdat een dolfijn een intelligent, speels, gevoelig en sociaal dier is. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke kenmerken van de kinderen uit onze doelgroep: kinderen die naast het basis aanbod in de eigen groep behoefte hebben aan verdieping en verbreding. Wij organiseren in de dolfijngroep de noodzakelijke begeleiding voor deze begaafde kinderen van onze school.

Ongeveer twee uur in de week bezoeken ze de dolfijngroep, met meestal twee of drie jaargroepen tegelijk.† Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen. De kinderen krijgen les van een speciaal voor deze groep aangestelde leerkracht, die is gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid of daarvoor wordt opgeleid.
In de dolfijngroep bieden we leerlingen een intellectuele uitdaging door middel van een verdiepend en verbredend lesaanbod. We besteden ook aandacht aan leervaardigheden en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 'dolfijnkinderen'.† We streven ernaar dat ze met goede leer-en werkstrategieŽn en met plezier in leren naar het VO kunnen gaan.
Voor kinderen die zoveel capaciteiten in zich hebben dat het aanbod van de dolfijngroep nog niet genoeg is om aan hun educatieve behoeften te voldoen, is er de Delfinogroep. Deze leerlingen gaan naast de dolfijngroep nog een hele dag per week naar de bovenschoolse delfinogroep.

Via deze link kunt u het protocol Dolfijn en Delfino inzien.

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender