Ziekte of verzuim

Wilt u ziekmeldingen telefonisch doorgeven vr schooltijd? Soms komt het voor dat uw kind langdurig ziek is en daardoor een behoorlijke achterstand in de meest belangrijke leergebieden dreigt op te lopen. Wij verzoeken u in dat geval om contact op te nemen met de betreffende leerkracht om er gezamenlijk voor te zorgen dat de achterstand zo klein mogelijk zal zijn bij terugkomst op school.

Als uw kind onverwacht naar de dokter moet, kunt u dat telefonisch melden bij de school. Voor afspraken die wat langer van te voren gemaakt kunnen worden bij dokter of tandarts geldt: graag zoveel mogelijk na schooltijd of op woensdagmiddag.

Als het echt niet mogelijk is om deze bezoeken na schooltijd te plannen kunt u dit ook aan het einde van de middag doen (na 14.00 uur). 

Kalender

18 december 2018
Kerstlunch
20 december 2018
kerstviering
21 december 2018
vrije middag
Meer Kalender