Absenties en verlof

Absenties kunt u doorgeven via het ouderportaal. Doet u dit het liefst vr schooltijd, zodat leerkrachten tijdig op de hoogte zijn?

Soms komt het voor dat uw kind langdurig ziek is en daardoor een behoorlijke achterstand in de meest belangrijke leergebieden dreigt op te lopen. Wij verzoeken u in dat geval om contact op te nemen met de betreffende leerkracht om er gezamenlijk voor te zorgen dat de achterstand zo klein mogelijk zal zijn bij terugkomst op school.

Voor afspraken die wat langer van te voren gemaakt kunnen worden bij dokter of tandarts geldt: graag zoveel mogelijk na schooltijd of op woensdagmiddag. 

Als het echt niet mogelijk is om deze bezoeken na schooltijd te plannen kunt u dit ook aan het einde van de middag doen (na 14.00 uur). U kunt deze afspraak dan ook weer doorgeven via het ouderportaal.

Verlofaanvragen kunt ook doorgeven via het ouderportaal. Het is belangrijk dat u hierbij aangeeft wat de reden voor verlof is. In de folder 'Extra verlof' kunt u lezen wanneer dit is toegestaan. U ontvangt via het ouderportaal een terugkoppeling op de verlofaanvraag.

 

Kalender

22 februari 2019
vrije dag
25 februari 2019
voorjaarsvakantie
04 maart 2019
voedselbank
Meer Kalender