Leerlingvolgsysteem

Gedurende het hele schooljaar worden in de groepen 3 t/m 8diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen. In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling gevolgd via observaties. Al die observaties en toetsen noemen we bij elkaar het Leerling Volg Systeem (LVS). De observaties en toetsen worden volgens het LVS afgenomen, verzameld en vastgelegd. We doen dit ons digitale administratiesysteem Parnassys.
Ook de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd. We gebruiken hiervoor het observatiesysteem KanVas dat behoort bij de Kanjertraining, die op onze school wordt gegeven.

De resultaten van de toetsen en observaties worden door de IB-er met de leerkrachten besproken. Hierbij wordt gekeken of de groep of leerlingen extra ondersteuning nodig heeft.

In groep 8 wordt de verplichte eindtoets afgenomen. We gebruiken hiervoor de toets Route 8.

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender