Schoolcommissie

Elke school van TriVia heeft een schoolcommissie die de directeur gevraagd en ongevraagd adviseert om het dagelijks functioneren van de school goed te laten verlopen. De commissie bestaat uit de volgende personen:
 
Voorzitter: Dhr. Klaas Boot
Secretaris: Mevr. Lianne Pluym
Mevr. Carolien Ooms
Dhr. Robert Versluis
 
U kunt contact opnemen met de schoolcommissie via de secretaris: lpluym@xs4all.nl
 
 

Kalender

18 december 2018
Kerstlunch
20 december 2018
kerstviering
21 december 2018
vrije middag
Meer Kalender