Schoolcommissie

Elke school van TriVia heeft een schoolcommissie die de directeur gevraagd en ongevraagd adviseert om het dagelijks functioneren van de school goed te laten verlopen. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. Klaas Boot
Secretaris: Mevr. Lianne Pluym
Mevr. Carolien Ooms
Dhr. Robert Versluis

U kunt contact opnemen met de schoolcommissie via de secretaris: lpluym@xs4all.nl

Kalender

28 oktober 2020
Actie lichtbrigade
02 november 2020
voedselbank
03 november 2020
Ondersteuningsteam
Meer Kalender