School op Seef

Sinds het schooljaar 2011 doet onze school mee aan School op SEEF

Dit is een programma die een structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland voorstaat. Het programma van ROV Zuid-Holland streeft naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen door: actuele theoretische en praktische verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes, communicatie met ouders en een planmatige organisatie.

Verkeersouders

School op Seef kan niet zonder verkeersouders. Op onze school zijn dit Corné den Hartog vader van Femke en Marloes, Linda van de Kolk, moeder van Danni en Larissa en Marjo van Leeuwen, moeder van Jonathan, Rhodé en Sarah. Zij zijn actief betrokken bij de praktische verkeerslessen. Jaarlijks is er overleg met de directeur waarin de organisatie besproken wordt. De verkeersouders zijn ook een belangrijke schakel in het signaleren van problemen op de school-thuisroutes en een veilige schoolomgeving. Wanneer u een onveilige situatie signaleert geeft dit dan door aan de verkeersouders of de directeur. 

Herlabeling 'School op SEEF' 2016

In juni 2016 is de herlabeling wederom toegekend. Het volgende eindoordeel is opgenomen in het verslag van de commissie: De Rank in Meerkerk gaat over naar een actuelere verkeersmethode. De praktische verkeerslessen worden per jaar ingepland aan de hand van de groepen door de verkeersouders i.s.m. de groepsleerkrachten en hiermee wordt de voortgang geborgd. De route naar het VO wordt in de klas besproken a.d.h.v. streetview en daarnaast wordt het groepsfietsen geoefend tijdens excursies o.a. naar McDonalds, boerderij etc. De adviseur heeft aangeraden hierbij ook echt te letten op het gedrag in de groep. De communicatie naar de ouders is dik in orde met extra nieuwsbrieven over 'fiets op orde', verlichting in donkere dagen etc. Het Haalbrenggedrag is soms echt wel een probleem: vooral qua parkeren in het smalle straatje voor de school. Er is hierover contact opgenomen met de gemeente, ondertussen is de school zelf gestart met een kaartjes-actie door groep 6. Er wordt deelgenomen aan het regionaal overleg. De Rank in Meerkerk is een voorbeeld hoe de herlabeling met mooie initiatieven zorgt voor opfrissing en voortgang. De commissie verleent van harte het herlabel met het maximale aantal punten: 21. 

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender