Remedial teaching

In een aantal gevallen is het kind gebaat bij extra hulp buiten de groep. Het kan zijn dat de leerling behoefte heeft aan individuele hulp, meer intensieve hulp, of gebaat is bij een specifieke aanpak die de leerkracht op dat moment niet kan bieden. In dat geval kan de leerkracht de leerling aanmelden voor remedial teaching. De remedial teacher is opgeleid om extra hulp te kunnen bieden aan leerlingen die specifieke hulp nodig hebben. De leerkracht overlegt dit tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt samen met de remedial teacher welke leerlingen voor plaatsing in aanmerking komen. Leerlingen met een eigen leerlijn krijgen altijd ondersteuning van de RT-leerkracht.

Wanneer uw kind aangemeld wordt voor RT, wordt u hier als ouder altijd van op de hoogte gesteld. De ontwikkelingen zullen met u worden besproken tijdens de contactavonden.

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender