Overblijven

Organisatie
Het overblijven wordt op dit moment georganisseerd door de overblijfcoordinatoren Lenneke Manschot en Aria van Weverwijk in samenwerking met de directeur.

Het overblijven vindt plaats in 4 groepen, te weten groep 1/2, 3/4, 5/6, 7,8. Deze groepen blijven over in verschillende lokalen. De begeleiding wordt verzorgd door ouders die zich kunnen aanmelden om op één of meerdere dagen te helpen bij het overblijven. Hiervoor wordt jaarlijks een schema opgesteld. Per groep zijn maximaal 20 kinderen per overblijfouder aanwezig.

Na het eten gaan de kinderen buiten spelen.  Als het regent blijven alle kinderen binnen. Om 13.00 uur gaan de kinderen van groep 1/2 naar binnen. De andere kinderen blijven op het plein, waar een leerkracht het toezicht overneemt.

Financiën
De kosten voor het overblijven bedragen €1,50 per keer. De kinderen moeten hiervoor een strippenkaart hebben. Deze kaarten zijn te koop bij de directeur voor €7,50, €15,- of €30,-.

Registratie
Ieder kind dat overblijft moet, in verband met eventuele calamiteiten, geregistreerd worden. Ouders geven aan het begin van het schooljaar door op welke dagen hun kind overblijft.
Kinderen die incidenteel overblijven worden per keer aangemeld. Ouders kunnen dit in de overblijfmap bij de leerkracht invullen. Kinderen vanaf groep 5 mogen dit zelf in de map invullen.
Aan het einde van de morgen controleert de leerkracht welke kinderen overblijven en vult in de map het aantal kinderen van deze dag in. De map gaat mee naar het overblijflokaal, waar de ouders controleren of alle kinderen er zijn.
Als een kind niet aanwezig is en wel aanwezig moet zijn, wordt er direct contact opgenomen met de ouders van dit kind. De overblijfouders doen dit zelf of vragen een leerkracht dit te doen.


 

Kalender

28 oktober 2020
Actie lichtbrigade
02 november 2020
voedselbank
03 november 2020
Ondersteuningsteam
Meer Kalender