Visie

De Rank is een Christelijke school met warmte, openheid, respect en belangstelling voor elkaar. Op onze school mag ieder kind zijn wie het is . We streven er naar onderwijs te geven waarbinnen de kinderen kunnen groeien en zich  ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die zich bewust zijn van hun talenten.

Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:
  • relatie
  • vernieuwing en kwaliteit
  • veiligheid en structuur
  • goede sfeer
  • uitgaan van onderwijsbehoeften
Op de Rank werken leerkrachten met aandacht en oog voor ieder kind. Als Kanjerschool werken we aan het vergroten van sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. We hebben een betrokken team met veel onderwijservaring dat werkt aan onderwijsvernieuwing.
In de toekomst willen wij ons ontwikkelen tot een school waarin de talenten en kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten nog beter tot hun recht komen. 

 

Kalender

22 februari 2019
vrije dag
25 februari 2019
voorjaarsvakantie
04 maart 2019
voedselbank
Meer Kalender