Visie

Ons onderwijs zien we in samenhang met onze christelijke identiteit: kinderen mogen opgroeien tot mensen zoals God ze bedoeld heeft, waarbij de talenten die de kinderen hebben tot ontwikkeling mogen komen als vruchten aan een rank, geworteld bij de Bron. De naam vanonzeschool klinkt hierin door.


Dit willen wij met ons onderwijs:


We hebben voor ogen dat weeenkindhelpenzich teontwikkelentot

 • eenevenwichtige persoonlijkheid, die met gezond zelfvertrouwen, relatief zelfstandig kan denken en werken, met vallen en opstaan leert doorzetten, de eigen verantwoordelijkheid neemt en zijn of haar talenten leert kennen, ontwikkelen en inzetten;

 • eenmens in relatie tot anderen, die respect toont, feedback kan geven en ontvangen,samenwerkt,betrokken en empathisch is;

 • eenpersoon met een open, nieuwsgierige en kritische leerhouding, die kan omgaan met wat er in de 21eeeuw op hem of haar afkomt.


Dit vraagt vanons:

 • dezelfdeopen en kritische leerhouding die we de kinderen gunnen

 • datwe persoonlijke aandacht hebben voor de kinderen en elkaar

 • datwe de goede ervaringen uit het verleden meenemen en ons richten op ontwikkeling

 • datwe met elkaar leren als professionele gemeenschap

 • datwe in openheid de moed tonen eerlijk te zijn en voor onszelf te spreken

 • datwe feedback kunnen geven en ontvangen

Dit maken we in de klaswaar door:

 • kinderennormen en waarden mee te geven

 • metenthousiasme kinderen te helpen, te stimuleren en tijd te nemen voor hen

 • uitdagendonderwijs, onderzoekend leren en afwisseling in werkvormen

 • deverschillende talenten van leerkrachten te gebruiken

 • aante sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender