Logopedie

In overleg met beide scholen in Meerkerk heeft De Spraakfabriek een werkplek binnen OBS De Springplank kunnen realiseren. Logopedie is mogelijk voor leerlingen van zowel CBS De Rank als OBS De Springplank. Ook peuters kunnen hier terecht. Behandeling is ook mogelijk in de praktijken in Arkel, Gorinchem, Groot-Ammers of Leerdam (zowel kinderen als volwassenen).

Logopedist Marjorie van Sinderen is werkzaamop donderdag op OBS De Springplank.

Marjorie is een ervaren logopedist en behandelt alle voorkomende logopedische stoornissen op het gebied van spraak, taal (ook bij meertaligheid), adem, stem, afwijkend mondgedrag, problemen met eten/drinken en problemen met spelling/lezen/schrijven. Logopedie wordt 100% vergoed vanuit uw zorgverzekeraar met een verwijsbrief van een (huis)arts of medisch specialist (orthodontist/tandarts) (geen vergoeding bij dyslexie of problemen door NT2). Ook bij problemen met adem en/of stem na COVID-19 kunnen zij vaak iets betekenen.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier op de website www.spraakfabriek.nl of stuur een mail naar info@spraakfabriek.nl.

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender