Logopedie

Goed leren spreken en luisteren is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling; verstandelijk, emotioneel en sociaal. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven. In het dagelijks leven is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Het is dan ook van belang om problemen in de (mondelinge) communicatie te voorkomen. Zijn er (beginnende) problemen, dan is het belangrijk daar in een vroeg stadium en in nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten iets aan te doen.

Ouders kunnen kinderen van alle leeftijden het hele jaar door aanmelden bij een logopedist voor advies of nader onderzoek. De leerkrachten observeren het kind en kunnen ouders het advies tot screening geven.

Onze voorkeur gaat uit naar behandeling door een logopedist die in Meerkerk is gevestigd. Als een kind daar behandeld wordt, mist het zo weinig mogelijk lestijd.

Contactgegevens van de logopediepraktijk in Meerkerk

Silderhuislogopedie
tel. 0184-613782 (van 8.30-13.30)
info@silderhuislogopedie.nl