ICT

Al heel vroeg komen de kinderen in aanraking met de computer. Werken met de computer zien we niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs leuker, beter, afwisselender en effectiever te maken. We streven ernaar om ICT te integreren in het onderwijsleerproces. In de groepen 1 t/m 4 zijn ten minste 6 chromebooks beschikbaar. Daarnaast zijn er momenten waarop in de groepen 3 en 4 de hele groep tegelijk kan werken op de chromebooks.. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben allemaal een chromebook in bruikleen, welke dagelijks wordt gebruikt. Alle lokalen beschikken over een digitaal schoolbord.

De kinderen van groep 4 t/m 8 werken bij taal en rekenen met de software van Snappet. Groep 4 werkt op de tablets van Snappet, de overige kinderen maken de opgaven in Snappet op de chromebook. Dit houdt in dat de kinderen gewoon uit de methodes Taal Actief (taal en spelling) en Rekenrijk (rekenen en wiskunde) werken, maar hun werk digitaal maken i.p.v. in een werkboek/schrift. Het werken met deze software heeft een aantal voordelen: de kinderen zien meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is. Bij een fout gegeven antwoord krijgt het kind de kans zijn/haar antwoord te verbeteren. Bij een 2efoute poging krijgt het kind de volgende opdracht te zien. De leerkrachten zien op hun monitor direct hoe de kinderen het werk maken, wat hen meer inzicht en overzicht geeft. Zij kunnen nu meteen hulp bieden waar nodig en hoeven niet te wachten tot het werk is nagekeken, zoals bij het schriftelijke werk vaak het geval was. Daarnaast biedt de software op basis van het resultaat werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft. Deze software helpt ons onderwijs op maat te bieden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Div. onderdelen worden nog wel gewoon schriftelijk gedaan, zoals het uitrekenen van rekenopgaven en het maken van een zinnendictee.

In de onderbouw worden de chromebooks ingezet voor extra oefening van de basisvaardigheden. Daarvoor worden verschillende apps gebruikt.

We willen de kinderen ICT vaardig maken. Daarbij besteden we aandacht aan de volgende deelgebieden:
  • ICT basisvaardigheden
  • ICT informatievaardigheden
  • mediawijsheid
  • computathional thinking (programmeren)
Op dit moment ligt het accent op de eerste drie deelgebieden. De kinderen kunnen werkstukken maken, presentaties maken en geven, ze weten hoe ze informatie kunnen opzoeken en beoordelen. Tijdens de Kanjerlessen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. In de komende jaren willen we de leerlijn op dit gebied verder uitbreiden.


Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender