Godsdienstonderwijs

Wij gunnen kinderen dat ze zich veilig, vertrouwd, waardevol, gedragen, gezien en geliefd voelen. We geloven dat het de liefde van God is die de kinderen draagt, waarin zij gezien zijn en zich waardevol mogen weten. Dit motiveert ons om hen de richting te wijzen, zodat ze hun eigen weg mogen vinden in het leven met God.  

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel. De gesprekken die ontstaan naar aanleiding hiervan vinden we heel waardevol. Wanneer kinderen zelf vragen gaan stellen, de diepere bedoeling gaan begrijpen, en ze een toepassing kunnen maken richting de praktijk, dan raakt dat aan wat we voor ogen hebben.  

Vanuit onze identiteit en vanuit onze visie op het onderwijs vraagt dit van ons als leerkrachten de kennis, vaardigheid en de houding om een open gesprek te kunnen voeren, waarbij kritische vragen van kinderen bij een verhaal, of andere perspectieven op geloven een plek kunnen krijgen. Dit vraagt ook terughoudendheid om als school één Bijbels 'antwoord' te geven over wat je 'zou moeten geloven' rond bepaalde thema's.  

De identiteit van de school loopt door heel ons onderwijs heen, en geloofsopvoeding beperkt zich dan ook niet tot het vertellen van een Bijbelverhaal. We vieren met elkaar de christelijke feestdagen. We zingen en bidden met de kinderen en zijn betrokken bij de samenleving. 

Wij bieden de kinderen een goede en veilige sfeer, waarin zij zich gezien weten. Onze omgangsvormen en taalgebruik, zowel in de klas als op het plein zijn hier een uiting van. 

 

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender