Engels in gr. 1 t/m 8

Engels is een wereldtaal waarmee je je over de hele wereld verstaanbaar kunt maken. Het is dus van belang dat onze leerlingen Engels herkennen, Engels kunnen begrijpen en ook Engels kunnen toepassen. Wij willen er naar toe werken dat alle kinderen op de Rank kunnen en durven communiceren in de Engelse taal. Wij zien meerdere redenen om al op jonge leeftijd met Engels te beginnen:

  • de taalgevoelige leeftijd ligt vóór 7 jaar,
  • het stimuleert de algemene taalontwikkeling,
  • het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs,
  • het bevordert internationale contacten en samenwerking.

Vanaf groep 1 bieden wij de kinderen op een speelse manier activiteiten in het Engels aan. In groep 1 t/m 4 doen we dit met de methode iPockets. iPockets is een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en video materiaal ontdekken de kinderen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. 

In groep 5 t/m 8 wordt de methode Real English gebruikt. Het accent ligt bij Real English op communicatie. De methode nodigt de leerlingen uit om zich te uiten in de Engelse taal. Grammatica wordt in groep 5 en 6 impliciet aangeboden en in groep 7 en 8 expliciet gemaakt.

De overeenkomsten van alle Engelse lessen in groep 1 t/m groep 8 zijn:

  1. het spelenderwijs leren staat centraal
  2. de doeltaal Engels wordt als voertaal gebruikt
  3. de talen (Engels-Nederlands) worden niet door elkaar gebruikt.
We zijn op De Rank in het schooljaar 2016-2017 gestart met Engels vanaf groep 1. In de komende jaren zal het onderwijs in de Engelse taal verder geimplementeerd worden en zullen we voor de groepen 5 t/m 8 op zoek gaan naar een nieuwe methode die aansluit op het onderwijs dat ze in de groepen 1 t/m 4 krijgen.
 

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender