Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend en behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk. Als er vermoedens zijn van dyslexie dan behandelen wij een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra instructie voor het technisch lezen en (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen.

Binnen onze school maken we hiervoor gebruik van de diensten van Addenda. Dit is een praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in Leerdam. Zij kunnen het onderzoek verzorgen en als bij uw kind de diagnose dyslexie is gesteld, kan het één maal per week behandeld worden bij ons op school door Mevr. Marjolein Lensink.

Addenda is bereikbaar via telefoonnummer 0345-615763 of per mail: info@addenda-psychologen.nl