Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend en behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk. Wij sturen daarvoor een schooldossier in bij ZIEN in de Klas. Zij bepalen voor de gemeente welke kinderen in aanmerking komen voor een vergoed EED traject.

Als er vermoedens zijn van dyslexie dan behandelen wij een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra instructie voor het technisch lezen en (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen. Meer informatie vindt u op onderstaande site.

houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/dyslexiezorg/.

Wanneer dyslexie is vastgesteld kan een behandeltraject worden opgestart. Binnen onze school maken we hiervoor gebruik van de diensten van Addenda. Dit is een praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in Leerdam. En keer in de week is hiervoor een dyslexiecoach van Addenda op onze school aanwezig.

Addenda is bereikbaar via telefoonnummer 0345-615763 of per mail: info@addenda-psychologen.nl

Kalender

21 december 2021
Kerstlunch
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
vrije middag
Meer Kalender