Buitenschoolse opvang

Opvang
In onze school is er een voorziening voor Buiten Schools Opvang (BSO), de Torenkanjers. Deze BSO wordt georganiseerd door de SKCN (De Stichting Kinderopvang Centraal). Ouders kunnen op school een informatiemap ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind.

De BSO heeft de beschikking over een eigen ruimte en maakt gebruik van een lokaal van school. Het heeft een buitenruimte met buitenspeelgoed waaronder skelters, met leuke voetbal mogelijkheden en tafeltennis. Ook binnen er is veel te doen voor de kinderen.

De Torenkanjers biedt op alle dagen opvang aan. Voor schooltijd van 7.30-8.30 en na schooltijd tot 18.30 uur.

Voor informatie
SKCN
Tiendweg 11b
Leerdam
0345-639555
E-mail: info@skcn.nl

Opvang tijdens studiedagen
SKCN biedt op dit moment opvang aan tijdens studiedagen van de scholen voor de kinderen die 1 van onze locaties voor buitenschoolse opvang bezoeken. SKCN biedt deze service ook aan ouders die geen contract hebben met een BSO, maar wel gebruik willen maken van de opvang tijdens studiedagen van de basisschool. Bij aanmelding van 3 of meer kinderen is de BSO gedurende de studiedag geopend. U ontvangt daarvoor een bevestiging van de BSO.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u een formulier downloaden op de website www.skcn.nl
De BSO is op studiedagen geopend van 8.00 - 18.30 uur. Ouders kunnen kiezen voor de volgende mogelijkheden:
- Een ochtend van 8.00 - 13.00 uur
- Een middag van 13.00 - 18.30 uur
- Een 'schooldag' van 8.30 - 15.00 uur
- Een BSO-dag van 8.00 - 18.30 uur
Eten en drinken is bij de prijs inbegrepen. Diverse activiteiten worden dagelijks aangeboden, maar kinderen kunnen ook zelf uit de diverse spelmogelijkheden een eigen keuze maken.
De afgenomen uren worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier en via de administratie van SKCN aan de ouders gefactureerd.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om eerst een keertje 'sfeer te proeven' bij de BSO. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerkers van de BSO.